Monet ihmiset uskovat meedioiden ja ennustajien kykyihin ja näyttävätkin sen keskustelemalla näiden osaajien kanssa. Meedion kykyjen avulla on mahdollista luoda yhteys elävän ja kuolleen ihmisen välille, ennustaa tulevaa ja tulkita menneisyyttä. Koska liikkeellä on kuitenkin niin paljon vale-ennustajia, monet kokevat hyvän meedion löytämisen vaikeaksi. Löytämiseen tarvitaan oikeastaan vain vähän aikaa. Etsi ensin ennustuksiin ja meedioihin erikoistunut sivusto, ja tutki sen sisältö tarkkaan. Kiinnitä huomiota meedioiden tarjoamiinerilaisiin palveluihin. On hyvä perehtyä koko aihepiiriin ymmärtääksesi paremmin tarjottuja palveluja. Voit myös kysellä tuttavapiiristäsi muiden kokemuksia ennustajista.

Etsiessäsi palveluja internetistä näet usein myös asiakkaiden arvosteluja meedioiden esittelyjen yhteydessä, mikä helpottaa valintaa. Kannattaa myös harkita osallistua paikkakuntasi mediaalisiin tapahtumiin. Erityisesti kaupungeissa tällaisia tapahtumia järjestetään vähintään vuosittain, ja niistä tiedotetaan erikseen. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä meedioihin erikoistuneeseen henkisen tien ohjaajaan. Järjestä tapaaminen hänen kanssaan ja selvitä, miten ohjaaja suhtautuu meedioihin ja heidän uskomuksiinsa. Samalla saat erittäin hyödyllistä tietoa henkisestä maailmasta. Saadaksesi omia henkisiä kokemuksia, tarvitset kuitenkin meedion apua. On tärkeää, että tiedät tarkkaan, mitä meediolta haluat. Hyvä meedio voi muuttaa elämäsi täysin, minkä vuoksi on olennaista löytää juuri sinulle oikea meedio.

Levitaatio
Meedioilla on myös muita kykyjä ja yksi niistä on levitaatio, joka tarkoittaa jonkun esineen liikuttamista ilman kosketusta. Tämä on mahdollista eri metodien avulla, joista jokaista meidän tavallisten ihmisten on hyvin vaikea ymmärtää. Luonnon eteeriset energiat voidaan valjastaa liikuttamaan esineitä. Painovoiman suunnan kääntäminen on myös mahdollista, ja juuri tätä keinoa käytettiin muun muassa Stonehengen ja pyramidien rakentamisessa.

Teleportaatio
Teleportaatiossa esine voidaan muuttaa näkymättömäksi ja siirtää toiseen paikkaan, jossa se tulee taas näkyväksi. Tämä onnistuu energisoimalla esineet riittävällä määrällä heilahtelevaa energiaa.

Telepatia
Telepatia on sellainen kommunikaation muoto, jossa ei käytetä fyysisiä aisteja, vaan tunteiden, ajatusten ja ideoiden suoraa yhteyttä. Telepatiaa on kolmea lajia: intuitiivista, älyllistä ja vaistonvaraista. Telepatian alin muoto on useimpien ihmisten omaava, alitajunnallinen telepatia, jota esiintyy erityisesti hyvin läheisten ihmisten välillä. Älyllisen telepatiaan kuuluva mentaalitelepatia on todellista telepatiaa. Luonnollinen telepatia menee lineaarisia ajatuksia taakse ja mahdollistaa kokonaisten mielikuvien luomisen.